Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


  

Dr. sc. Višnja Kukoč Višnja Kukoč, Ph.D.

Docentica

Assistant professor

Katedra za urbanizam


Department of Urban Planning


Zgrada-kat, ured: C-3, C 302 Building-floor, office: C-3, C 302

Telefon: 021/303-398

Phone: +385 21 303 393

Lokalni broj: 393

Local: 393

E-mail: visnja.kukoc@gradst.hr

 

Nastavna djelatnost

Prediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

  • Uvod u graditeljstvo

iplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

  • Istraživanje u urbanističkom planiranju