Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Jadran Čarija Jadran Čarija

Doktorand asistent

Doctoral Student - Assistant

Katedra za teoriju konstrukcija


Theory of Structures


Zgrada-kat, ured: B-1, B 1 Building-floor, office: B-1, B 1

Telefon: 021/303-333, Fax: 021/465 117

, Fax: +385 21 465 117

Dogodila se pogreška. Pogreška: Adresar/Imenik je trenutno nedostupan.