Katedra za gospodarenje vodama i zaštitu voda


Članovi katedre:

 
Studij Predmet Semestar Satnica ECTS
Preddiplomski sveučilišni
studij Građevinarstvo
Vodoopskrba i kanalizacija V.   30+30 5,0
Diplomski sveučilišni
studij Građevinarstvo
Hidrotehnički sustavi
Zaštita voda i pročišćavanje komunalnih otpadnih i oborinskih voda
Gospodarenje komunalnim krutim otpadomIII.
II.
II.

 
30+30
30+30

30+30
5,0
5,0

5,0
Poslijediplomski doktorski studij Građevinarstvo Sustavno inženjerstvo u planiranju i upravljanju vodospremišta
Održivi urbani vodni resursi
6,0
6,0
Preddiplomski stručni
studij Građevinarstvo
Vodoopskrba i kanalizacija III.   30+30 5,0