Zaštita i pročišćavanje komunalnih, otpadnih i oborinskih voda


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Prepoznati i procijeniti značajke zagađenja voda
  • Izračunati bilancu i teret zagađenja, primijeniti propise te odrediti potrebni stupanj pročišćavanja
  • Planirati i projektirati uređaje za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda
  • Procjeniti utjecaj uređaja na okoliš i definirati mjere zaštite, definirati rješenje ponovnog korištenja pročišćenih voda i mulja, te prepoznati probleme u radu uređaja i dati smjernice za njihovo rješavanje
  • Prepoznati i procijeniti sustav održivog upravljanja s uređajima
  • Izračunati bilancu i teret zagađenja oborinskih voda, primijeniti propise i odrediti stupanj i potrebnu tehnologiju pročišćavanja oborinskih voda
  • Projektiratu uređaja za pročišćavanje oborinskih voda
  • Primijeniti integralni koncept zbrinjavanja oborinskih voda.
     

Nastavni materijali