Hidrotehnički sustavi


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Protumačiti vodni sustav kao dio riječnog bazena, te kao važan element prirodnog i socioekonomskog sustava
  • Razlikovati funkcije vode u prirodnom okolišu i društveno-ekonomskom sustavu,  definirati osnovne značajke upravljačkih podsustava voda, te interpretirati zakonske obaveze i smjernice
  • Primijeniti osnovne postavke procesa planiranja gospodarenja vodama
  • Izračunati volumenske značajke vodospremišta i priojektirati vodospremišta za različite namjene u sustavu gospodarenja vodama
  • Rješavati praktične probleme vezane za gospodarenje vodama
  • Primijeniti alate i tehnike sustave analize u rješavanju problema gospodarenja vodama.
     

Nastavni materijali