Katedra za građevinske materijale


Članovi katedre:

 

Studij Predmet Semestar Satnica ECTS
Sveučilišni prijediplomski
studij Građevinarstvo
Građevinski materijali I
Građevinski materijali II
III.
 

VI.
60+30
30+30
7,0
5,0
Sveučilišni diplomski
studij Građevinarstvo
Građevinski materijali II
Konstrukcije od betona visokih i ultravisokih performansi
Laboratorijska i terenska ispitivanja geomaterijala 
I.
III.
 


IV.
30+30
30+30
30+30
5,0
5,0
5,0
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Građevinarstvo Reologija materijala
Novi materijali u građevinarstvu
6,0
6,0
Stručni prijediplomski
studij Građevinarstvo
Građevinski materijali
Konstrukcije od betona visokih i ultravisokih performansi
Laboratorijska i terenska ispitivanja geomaterijala
  II.
VI.
VI.
30+30
30+30
30+30
6,0
5,0
5,0