Elementi visokogradnje


Predavanja: izv. prof. dr. sc. Vesna Perković-Jović

Vježbe: Bruno Šegvić, Emanuela Tomelić
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

Nakon odslušanog predmeta od studenta se očekuje da bude sposoban valjano tumačiti i izraditi dijelove glavnog i izvedbenog arhitektonskog projekta jednostavne građevine.