Moderna arhitektura


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu:

  • da je sposoban analizirati i valorizirati ključne procese razvoja moderne arhitektonske paradigme;
  • da je sposoban prepoznati bitne segmente procesa arhitektonskog projektiranja na primjerima ključnih arhitektonskih realizacija predmetnog razdoblja;
  • da je sposoban za analizirane primjere arhitektonskih realizacija uspostaviti argumentiranu strukturu kriterija koji presudno utječu na primjeren projektantski odgovor na konkretnu arhitektonsku zadaću;
  • da je na temelju toga sposoban na adekvatan način takvu analizu primjenjivati u vlastitim arhitektonskim projektima u skladu s osobnim kriterijskim diskursom i kreativnim poticajima.