Elementi zgrada 3


Predavanja: Doc.dr. sc. Dujo Žižić,

Vježbe: asist. Berislav Lukšić, asist.Luka Petričević
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • klasificirati i interpretirati vrste materijala i elemenata korištenih u zgradarstvu,
  • samostalno analizirati složene sklopove i detalje u zgradarstvu,
  • kritički ocijeniti složene sklopove i detalje,
  • samostalno projektirati i razraditi složene sklopove i detalje