Javna nabava

Usluge cestovnog prijevoza u inozemstvu studenata_Građevinijada (Bugarska - Sunčev Breg-autoputom preko Hrvatske) i Arhitekturijada (Crna Gora-Budva)

Broj nabave
Datum objave
Rok dostave: 24.04.2018. do 12:00
Status nabave: sklopljeni ugovori

Poziv na dostavu ponude Usluge cestovnog prijevoza možete preuzeti ovdje, a Troškovnik - Usluge cestovnog prijevoza možete preuzeti ovdje.

Odluku o odabiru za "Usluge cestovnog prijevoza u inozemstvu studenata" možete preuzeti ovdje, a Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za "Usluge cestovnog prijevoza u inozemstvu studenata" možete preuzeti ovdje.