Program dopunske izobrazbe za zvanje „Voditelj/ica projekta“


U ovome dokumentu možete naći detaljnu obavijest o Programu, o vremenu i načinu održavanja te o naknadi za pohađanje, načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji

Ovaj dokument je prijavni list koji trebaju ispuniti zainteresirani polaznici (napominjemo da se prijavni list može ispuniti i elektronički, u PDF-pregledniku).


Ovdje možete preuzeti nastavne materijale (pristup moguć samo uz upis korisničkog imena i zaporke/passworda).