Horizon projekti

 

Naziv projekta: DesirMED - Demonstracija i uključivanje rješenja utemeljenih na prirodi za transformaciju Mediterana u prostor otporan na klimatske promjene - DesirMED (No. 101112972)
Naziv na engleskom: Demonstration and mainstrEaming of nature-based Solutions for clImate Resilient transformation in the MEDiterranean
Logotipi:         
Poziv: HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01
(Akcije istraživanja i inovacija u potpori provedbe misije prilagodbe klimatskim promjenama)
Tema:  HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06
Predviđeno trajanje projekta: 60 mjeseci, siječanj 2024. - prosinac 2028.
Mrežne stranice (Eng): U izradi
Cordis: https://cordis.europa.eu/project/id/101112972
Financiranje: Projekt je financiran sredstvima Horizon Europe programa Europske unije, broj ugovora 101112972.
Ukupni iznos projekta: € 17,733,882.50
Ukupni iznos financiranja: € 16,938,059.00
Uloga FGAG-a: Partner na projektu
Sažetak projekta: Klimatske promjene sve su veća prijetnja na europskoj i globalnoj razini koja utječe na društvenu stabilnost, javno zdravlje i dobrobit. Mediteran je prepoznat kao žarište klimatskih promjena i jedna je od ekonomski najmanje razvijenih EEA biogeografskih regija. Prilagodba klimatskim promjenama zahtijeva radikalan pomak od postupnih do transformativnih strategija koje uključuju razvoj politika na svim razinama i unapređujući transverzalna i višerazinska rješenja upravljanja. Primjena rješenja utemeljenih na prirodi imaju za cilj očuvanje i obnovu ekosustava, povećanje otpornosti na klimu, održivo upravljanje okolišem, a u isto vrijeme osiguranje širih dugoročnih socioekonomskih koristi. To je u središtu europskog plana prilagodbe na klimatske promjene za 150 europskih regija i zajednica, a da postanu otporne na klimu do 2030. godine kao i glavni stup Zelenog plana EU-a. 

U projektu DesirMED-u rješenja utemeljena na prirodi imat će prioritet, zajedno s inovativnim tehnologijama i uključivim društvenim praksama. DesirMED će povećati ambicije i sposobnost regionalnih mediteranskih vođa i zajednica kroz dokazani transformativni proces prilagodbe na klimatske promjene. Prepoznajući da se uspješna prilagodba događa na lokalnim i regionalnim razinama, DesirMED uključuje višerazinski skup dionika u 5 demonstracijskih regija i 3 replicirajuće regije koji rade ruku pod ruku sa znanstvenim partnerima. Time će se potaknuti holistički pristup u provedbi transformativnih procesa i mjera prilagodbe. Projekt DesirMED će ojačati znanja i sposobnosti mediteranskih regija i zajednica da preuzmu vodstvo i da upravljaju transformativnim procesima prilagodbe na klimatske promjene. 

Partneri: Fundacion Tecnalia Research and Innovation (ES) | Inova+ Innovation Services (PT) | Dimokritio Panepistimio Thrakis (GR) | Climate-KIK Holding BV (NL) | Stichting Deltares (NL) | Stichting Wageningen Research (NL) | Dynamic Vision (GR) | BwB Connect (IE) | Regione Autonoma della Sardegna (IT) |Splitsko-dalmatinska županija (HR) | Priority Actions Programme Regional Activity Centre (HR) | Municipio do Fundao (PT) | Generalitat Valenciana (ES) | Vaersa Valenciana de Aprovechamiento Energetico de Residuos (ES) | Medi XXI Gabinet de solucions ambientals (ES) | Perifereia Anatolikis Makedonias Kai Thrakis (GR) | Perifereiako Tameio Anaptyxis Anatolikis Makedonias Thrakis (GR) | Energeiako Grafeio Kyprion Politon (CY) | Provincia di Potenza (IT) | Istituto Politecnico de Castelo Branco (PT) | Associacao para um Centro de Estudos em desenvolvimento sustentavel (PT) | Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra de Estrela (PT)  Dimos Pangaiou (GR) | European Public Law Organisation (GR) | Consiglio Nazionale delle Ricerche (IT) | Città Ricerche Territorio Innovazione Ambiente srl (IT) | Fondazione IMC Centro Marino Internazionale (IT) | Fakultet građevinarstva, arhitekture  geodezije Sveučilišta u Splitu (HR) | Udruga za Prirodu Okolis i Odrzivi Razvoj Sunce (HR) | Cyprus Marine and Maritime Institute (CY) | Conseil National Provence Alpes Côte d’Azur (FR) | Union Internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (FR)
Početni sastanak, Venecija, veljača 2024.