Tehnička mehanika I


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Klasificirati vrste nosivih konstrukcija
  • Ispitati kinematičku stabilnost konstruktivnih sustava
  • Analizirati ravnotežu konstruktivnih sustava pod djelovanjem statičkih sila
  • Proračunati sile u štapovima ravninskih rešetkastih nosača
  • Proračunati statički određene gredne ravninske nosače
  • Napraviti dijagrame raspodjele unutrašnjih sila u statički određenim ravninskim nosačima.
  • Razlikovati statički određene i statički neodređene konstrukcije