Tuneli i podzemne građevine


Predavanja: prof. dr. sc. Blaž Gotovac

Vježbe: prof. dr. sc. Blaž Gotovac
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

Nakon odslušanog predmeta od studenta se očekuje da bude sposoban razumijeti i sudjelovati u fazi izrade projektne dokumentacije kao i svim fazama izvođenja tunela i podzemnih građevina.