Tehnička mehanika II


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Analizirati naprezanja i deformacije u ravnini
  • Proračunati ekstremne vrijednosti naprezanja u pojedinim dijelovima nosivih konstrukcija
  • Napraviti dijagrame raspodjele naprezanja u grednom elementu pod djelovanjem uzdužne sile, poprečne sile i momenta savijanja
  • Izračunati i nacrtati elastičnu liniju grednog nosača usljed statičkog opterećenja
  • Proračunati statički neodređene gredne ravninske nosače
  • Proračunati kritičnu silu izvijanja štapa i provjeriti gubitak elastične stabilnosti
  • Analizirati pojavu plastičnog popuštanja grednog nosača.