Engleski jezik


Predavanja: Pred. Ana Mršić Zdilar

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • komunicirati usmeno i pisano na engleskom jeziku koristeći termine i koncepte struke 
  • komunicirati usmeno i pisano na engleskom jeziku u uobičajenim životnim situacijama
  • prezentirati teme iz struke na engleskom jeziku