Diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

 

Obavijest o upisu na diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam u akad. 2018./2019. g.

Obrazac za prijavu na diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam u akad. 2018./2019. g.

 


Upisna kvota za diplomski sveučilišni studij Arhitektura u akademskoj 2018./2019. godini je 35 studenata.


Uvjeti za upis na diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam (2018./2019.)

Diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam može upisati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i ostvarila 180 ECTS bodova.


Provedba prijave, razredbenog postupka i upisa

Pristupnici za upis na diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam izabiru se putem razredbenog postupka. Razredbenim postupkom utvrdit će se rang-lista pristupnika na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom sveučilišnom studiju arhitekture.

Rang-lista za diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam utvrđuje se na temelju prosječne ocjene na preddiplomskom studiju koja se izračunava na način da se umnošci ocjena i ECTS-bodova svakog predmeta zbroje i zatim podijele s ukupnim brojem ECTS-bodova svih predmeta. 

Prijava, razredbeni postupak i upis studenata u prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija Arhitektura i urbanizam akademske godine 2018./2019. provest će se na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15.

Termini prijava, objavljivanja rang-liste po smjerovima i upisa na diplomskom sveučilišnom studiju Arhitektura i urbanizam, kao i sve potrebne prateće obavijesti, bit će pravodobno objavljeni na fakultetskoj oglasnoj ploči i ovoj mrežnoj stranici.