Specijalizirana laboratorijska jedinica - Mjerna stanica za energiju vjetra


OPIS

Oprema u okviru specijalizirane laboratorijske jedinice - Mjerna stanica za energiju vjetra služi za kontinuirano mjerenje brzine i smjera vjetra, koristeći ultrazvučni anemometar i mjerni stup za postavljanje mjerne opreme. Izmjerene podatke moguće je koristiti u procjeni ekstremnih klimatskih djelovanja, dugoročnih prognoza vjetra kao i u analizi prijenosa energije vjetra. Koristeći izmjerene podatke te suvremenu geodetsku opremu također je moguće analizirati i utjecaj vjetra na deformacije, pomake i naprezanja u  različitim tipovima konstrukcija.


ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 • CAAT (Engl. Coastal Autopurification Assessment Technology) – Razvoj tehnologije za procjenu autopurifikacijskih sposobnosti priobalnih voda“ KK.01.1.1.04.0064
 • Plastic Busters MPAs (Plastic Busters: preserving biodiversity from plastics in Mediterranean Marine Protected Areas), European Union Regional Development Programme, Interreg Mediteranean 2014-2020
 • AdSWiM (Managed use of treated urban wastewater for the quality of the Adriatic Sea), European Union Regional Development Programme, Interreg CBC Italy-Croatia 2014-2020
 • NET4mPLASTIC (New Technologies for macro and Microplastic Detection and Analysis in the Adriatic Basin), European Union Regional Development Programme Interreg CBC Italy-Croatia 2014-2020
 • PMO-GATE (Preventing, Managing and Overcoming Natural-Hazards Risks to mitiGATE economic and social impact), European Union Regional Development Programme, Interreg CBC Italy-Croatia 2014-2020
 • STRENGTH (STRategies for assessing climate change and natural hazards' impact on urban ecosystems, increasing resilience to ENvironmental hazards, and promoting territorial GrowTH), European Union Regional Development Programme, Interreg CBC Italy-Croatia 2021-2027


ZNAČAJNIJA OPREMA

 • Thies Clima Ultrasonic Anemometer 3D Ultrazvučni anemometar, maksimalna brzina vjetra iznosi 85m/s, rezolucija mjerenja brzine vjetra iznosi 0.1m/s

 • Modularni mjerni stup za postavljanje mjerne opreme, ukupna visina stupa: 42 m, maksimalna brzina vjetra pri kojoj može biti izložen iznosi 40m/s
 • Trimble Alloy GNSS Reference Receiver referentna stanica

 • Trimble Zephyr 3 Geodetic Antenna GNSS antena

 • Senceive FlatMesh Triaxial Tilt Node troosni senzor nagiba

 • Trimble S9/S9 HP robotizirana totalna stanica Trimble TSC7 kontroler

 

USLUGE KOJE NUDIMO

 • Detaljna mjerenja brzine i smjera puhanja vjetra na odabranoj lokaciji
 • Statistička obrada podataka o vjetru te izrada dugoročnih prognoza
 • Analiza prijenosa energije vjetra
 • Mjerenja pomaka i deformacija konstrukcija uslijed djelovanja vjetra