Održiva potrošnja i proizvodnja

Terenska nastava - HE na rijeci Cetini by mgalesic

Dana 15. prosinca 2023. godine, održana je terenska nastava za studente 1. i 2. godine SDS Građevinarstvo, sa smjera Hidrotehnika i Opći. Studentice i studenti koji slušaju kolegije Hidraulika i Iskorištenje vodnih snaga posjetili su hidroelektrane Peruća, Kraljevac i Zakučac.

JRC radionica - kružna tehnologija u graditeljstvu by strogrlic

Radionica će se održati 12. prosinca 2023. (14:00-17:15 CET); 13. prosinca 2023. (08:45-12:00 CET) u online formatu.
Više informacija o samoj radionici dostupno je na Obzor Europa portalu.

Let´s fall walls (with science)! by adomazet

Sveučilište u Splitu će ove godine sudjelovati u međunarodnoj znanstvenoj platformi pod nazivom Falling Walls. 

Kvalifikacijski doktorski ispit - Bruno Bartulović by strogrlic

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidata Bruna Bartulovića održati će se dana 4. travnja 2023. godine u 14:00 sati u vijećnici FGAG-a u Splitu.