Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Željana Nikolić Željana Nikolić, Ph.D.

Redovita profesorica, trajno zvanje

Full Professor, Tenure

Katedra za teoriju konstrukcija


Department of Theory of Structures


Zgrada-kat, ured: B-1, B 102 Building-floor, office: B-1, B 102

Telefon: 021/303-332

Phone: +385 21 303 332

Lokalni broj: 332

Local: 332

E-mail: zeljana.nikolic@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=176101 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=176101 

Znanstvena djelatnost

Podaci o znanstveniku (MZOŠ):

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Mehanika I (pr)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Dinamika konstrukcija i potresno inženjerstvo (pr)
  • Dinamički modeli potresnog inženjerstva (pr)
Stručni studij Građevinarstvo:
  • Građevinska fizika (pr)
Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura:
  • Osnove nosivih konstrukcija I (pr)
Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Metoda konačnih elemenata (pr)

Ostalo