Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


  

Dr. sc. Bernardin Peroš Bernardin Peroš, Ph.D.

Professor Emeritus

Professor Emeritus

Katedra za metalne i drvene konstrukcije


Department of Metal and Timber Structures


Zgrada-kat, ured: B-1, B 103 Building-floor, office: B-1, B 103

Telefon: 021/303-331

Phone: +385 21 303 331

Lokalni broj: 331

Local: 331

E-mail: bernardin.peros@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=36305 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=36305 

Znanstvena djelatnost

Podaci o znanstveniku (MZOŠ):

Nastavna djelatnost

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Ekstremna djelovanja i sigurnost konstrukcija (pr)
  • Čelične i spregnute konstrukcije (pr)

Ostalo