Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Damir Jukić Damir Jukić, Ph.D.

Redoviti profesor, trajno zvanje

Full Professor with Tenure

Katedra za hidrologiju


Department of Hydrology


Zgrada-kat, ured: B-2, B 209 Building-floor, office: B-2, B 209

Telefon: 021/303-367

Phone: +385 21 303 367

Lokalni broj: 367

Local: 367

E-mail: damir.jukic@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=199705 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=199705 

Nastavna djelatnost

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Inženjerska hidrologija (vj)
Stručni studij Građevinarstvo:
  • Zaštita voda (pr/vj)
Diplomski sveučilišni studij Arhitektura:
  • Integralna zaštita prostora (pr)
Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Analiza hidroloških vremenskih nizova (pr)

Ostalo