Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Sandra Juradin Sandra Juradin, Ph.D.

Redovita profesorica u trajnom izboru

Full Professor with Tenure

Katedra za građevinske materijale


Department of Materials


Zgrada-kat, ured: B-4, B 406 Building-floor, office: B-4, B 406

Telefon: 021/303-339

Phone: +385 21 303 339

Lokalni broj: 339

Local: 339

E-mail: sandra.juradin@gradst.hr

 

Curriculum Vitae

CV_Sandra_Juradin_EN


Scientific area

CroRIS profile: https://www.croris.hr/osobe/profil/7119

Znanstvena djelatnost

CroRIS profil: https://www.croris.hr/osobe/profil/7119

Nastavna djelatnost

Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo
  • Građevinski materijali I (pr)
  • Građevinski materijali II (pr)
Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
  • Građevinski materijali II (pr)
  • Trajnost konstrukcija (pr)
  • Izvođenje konstrukcija (pr)
Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij Građevinarstvo
  • Reologija materijala
  • Novi materijali u građevinarstvu
Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo
  • Građevinski materijali (pr)
Konzultacije:

Radnim danom uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a, Merlina, Teams-a.

Ostalo

CV_Sandra_Juradin_HR