Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Maja Andrić Maja Andrić, Ph.D.

Izvanredna profesorica

Associate Professor

Katedra za geometriju


Department of Geometry


Zgrada-kat, ured: A-2, A 205 Building-floor, office: A-2, A 205

Telefon: 021/303-416

Phone: +385 21 303 416

Lokalni broj: 416

Local: 416

E-mail: maja.andric@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265462 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265462 

Nastavna djelatnost

 
 
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Nacrtna geometrija
  • Primijenjena geometrija
 Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo:
  • Nacrtna geometrija
 Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam:
  • Osnove projiciranja I
  • Osnove projiciranja II
Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika:
  • Računalna geometrija

Ostalo