Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Hrvoje Gotovac Hrvoje Gotovac, Ph.D.

Redoviti profesor

Full Professor

Katedra za hidromehaniku i hidrauliku, Katedra za privrednu hidrotehniku


Department of Hydromechanics and Hydraulics, Department of Hydrotechnical Engineering


Zgrada-kat, ured: B-2, B 206 Building-floor, office: B-2, B 206

Telefon: 021/303-354

Phone: +385 21 303 354

Lokalni broj: 354

Local: 354

E-mail: hrvoje.gotovac@gradst.hr

 

Znanstvena djelatnost

CroRIS profil: https://www.croris.hr/osobe/profil/2518

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Hidrotehničke građevine (pr/vj)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Hidrotehničke građevine (pr/vj)
Konzultacije:

Radnim danom u bilo kojem terminu uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a, Merlina, Teams-a.