Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Nikša Jajac Nikša Jajac, Ph.D.

Redoviti profesor

Full Professor

Katedra za organizaciju i ekonomiku građenja


Construction Management and Economics


Zgrada-kat, ured: B-4, B 407 Building-floor, office: B-4, B 407

Telefon: 021/303-409

Phone: +385 21 303 409

Lokalni broj: 409

Local: 409

E-mail: niksa.jajac@gradst.hr

 

Znanstvena djelatnost

CroRIS profil: https://www.croris.hr/osobe/profil/8736

Nastavna djelatnost

Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo
 • Menadžment ljudskih resursa u građevinarstvu
 • Osnove prava u graditeljstvu
 • Stručna praksa I
 • Osnove poslovne ekonomije
Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
 • Poslovanje i investicije u građevinarstvu
 • Operacijska istraživanja u građevinarstvu
 • Management u građevinarstvu
 • Sustavi odlučivanja u građevinarstvu
 • Upravljanje projektima
 • Upravljanje izgrađenim okolišem
 • Stručna praksa II.
Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Građevinarstvo
 • Sustavno inženjerstvo u upravljanju projektima
 • Sustavi za podršku odlučivanju
Sveučilišni diplomski studij Arhitektura i urbanizam
 • Upravljanje projektom
 • Planiranje graditeljskih investicija
Sveučilišni prijediplomski studij Geodezija i geoinformatika
 • Poslovna komunikacija
 • Uvod u menadžment
Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo
 • Stručna praksa
 • Osnove poduzetništva
 • Osnove poslovne ekonomije
Konzultacije:

Radnim danom u bilo kojem terminu uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a i Teams-a.