Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Ivana Uzelac Glavinić Ivana Uzelac Glavinić, Ph.D.

Docentica

Assistant Professor

Katedra za metalne i drvene konstrukcije


Department of Metal and Timber Structures


Zgrada-kat, ured: B-1, B 109 Building-floor, office: B-1, B 109

Telefon: 021/303-366

Phone: +385 21 303 366

Lokalni broj: 366

Local: 366

E-mail: ivana.uzelac@gradst.hr

 

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva:

  • Osnove metalnih konstrukcija (vj)

Diplomski sveučilišni studij građevinarstva:

  • Metalni mostovi (vj)

Stručni studij građevinarstva:

  • Metalne konstrukcije (vj)