Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Nikolina Živaljić Nikolina Živaljić, Ph.D.

Izvanredna profesorica

Associate Professor

Katedra za teoriju konstrukcija


Department of Theory of Structures


Zgrada-kat, ured: B-1, B 101 Building-floor, office: B-1, B 101

Telefon: 021/303-323

Phone: +385 21 303 323

Lokalni broj: 323

Local: 323

E-mail: nikolina.zivaljic@gradst.hr

Bibliografija (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=248590 Bibliography (bib.irb.hr): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=248590 

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Mehanika I (vj)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Projektiranje konstrukcija računalom (pr/vj)
Stručni studij Građevinarstvo:
  • Građevinska fizika (pr/vj)
  • Zidane konstrukcije (vj)
Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura:
  • Osnove nosivih konstrukcija I (pr/vj)