Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Vini Mihačić Vini Mihačić

Tajnica dekana

Dean's Secretary

Zgrada-kat, ured: A-prizemlje, A PR 07 Building-floor, office: A-prizemlje, A PR 07

Telefon: 021/303-351

Phone: +385 21 303 351

Lokalni broj: 351

Local: 351

E-mail: vini.mihacic@gradst.hr