Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Anđelko Šegvić Anđelko Šegvić

Viši stručni savjetnik

Senior Professional Advisor

Zgrada-kat, ured: A-PR, A PR 01 Building-floor, office: A-PR, A PR 01

Telefon: 021/303-406

Phone: +385 21 303 406

Lokalni broj: 406

Local: 406

E-mail: andjelko.segvic@gradst.hr