Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Tatjana Bojanić Tatjana Bojanić

Stručna suradnica

Professional Associate

Katedra za hidromehaniku i hidrauliku


Department of Hydromechanics and Hydraulics


Zgrada-kat, ured: B-4, B 405 Building-floor, office: B-4, B 405

Telefon: 021/303-324

Phone: +385 21 303 324

Lokalni broj: 324

Local: 324

E-mail: tatjana.bojanic@gradst.hr