Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dr. sc. Ana Kadić Ana Kadić

Docentica

Assistant Professor

Katedra za hidrologiju


Department of Hydrology


Zgrada-kat, ured: B-2, B 201 Building-floor, office: B-2, B 201

Telefon: 021/303-387

Phone: +385 21 303 387

Lokalni broj: 387

Local: 387

E-mail: ana.kadic@gradst.hr