Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


  

Gabrijela Grozdanić Gabrijela Grozdanić

Asistentica

Katedra za otpornost materijala i ispitivanje konstrukcija


Department of Strength of materials and structural testings


Zgrada-kat, ured: B-SU, B SU 05 Building-floor, office: B-SU, B SU 05

Telefon: 021/303-364, Fax: 021/465 117

, Fax: +385 21 465 117

Dogodila se pogreška. Pogreška: Adresar/Imenik je trenutno nedostupan.