Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Krste Živković Krste Živković

Asistent

Assistant

Katedra za privrednu hidrotehniku


Department of Hydrotechnical Engineering


Zgrada-kat, ured: B-2, B 206 Building-floor, office: B-2, B 206

Telefon: 021/303-422, Fax: 021/465 117

Phone: +385 21 303 422, Fax: +385 21 465 117

Lokalni broj: 422

Local: 422

E-mail: krste.zivkovic@gradst.hr

 

Nastavna djelatnost

Konzultacije:

Radnim danom u bilo kojem terminu uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a, Merlina, Teams-a.