Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Jakša Kalajžić Jakša Kalajžić

Docent

Assistant professor

Katedra za arhitektonsko projektiranje


Department of Architectural Design


Zgrada-kat, ured: C-3, C 304 Building-floor, office: C-3, C 304

Telefon: 021/303-403, Fax: 021/465 117

Phone: +385 21 303 333, Fax: +385 21 465 117

Lokalni broj: 333

Local: 333

E-mail: jaksa.kalajzic@gradst.hr

 

Nastavna djelatnost

Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam

  • Tipologija i forma u arhitekturi 1
Sveučilišni diplomski studij Arhitektura i urbanizam
  • Diplomski studio 1
Konzultacije:

Radnim danom u bilo kojem terminu uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a, Merlina, Teams-a.

Ostalo

CV_Jaksa_Kalajzic_HR