Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


  

Dr. sc. Ivo Babić Ivo Babić, Ph. D.

Professor Emeritus

Professor Emeritus

Katedra za teoriju i povijest arhitekture i umjetnosti


Department of Theory and History of Architecture and Art


Zgrada-kat, ured: , Building-floor, office: ,

Telefon: 021/303-333, Fax: 021/465 117

, Fax: +385 21 465 117

Dogodila se pogreška. Pogreška: Adresar/Imenik je trenutno nedostupan.