Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Emanuela Tomelić Emanuela Tomelić

Asistent

Assistant

Katedra za teoriju i povijest arhitekture i umjetnosti


Department of Theory and History of Architecture and Art


Zgrada-kat, ured: A-3, A 302 Building-floor, office: A-3, A 302

Telefon: 021/303-391, Fax: 021/465 117

Phone: +385 21 303 391, Fax: +385 21 465 117

Lokalni broj: 391

Local: 391

E-mail: emanuela.tomelic@gradst.hr

 

Nastavna djelatnost

Sveučilišni diplomski studij Arhitektura i urbanizam
  • Radionica zaštite i obnove graditeljskog naslijeđa 1 (vj)
  • Radionica zaštite i obnove graditeljskog naslijeđa 2 (vj)
  • Radionica zaštite i obnove graditeljskog naslijeđa 3 (vj)
Konzultacije:

Radnim danom u bilo kojem terminu uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a, Teams-a.