Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


  

Dr. sc. Jadran Čarija Jadran Čarija, Ph.D.

Poslijedoktorand

ZIU LC za istraživanja u području numeričkog modeliranja


Zgrada-kat, ured: , Building-floor, office: ,

Telefon: 021/303-333, Fax: 021/465 117

, Fax: +385 21 465 117

Dogodila se pogreška. Pogreška: Adresar/Imenik je trenutno nedostupan.