Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


Dominka Tadić Dominka Tadić

Asistentica

Assistant

Katedra za geometriju


Department of Geometry


Zgrada-kat, ured: C, C 204 Building-floor, office: C, C 204

Telefon: 021/303-395, Fax: 021/465 117

Phone: +385 21 303 395, Fax: +385 21 465 117

Lokalni broj: 395

Local: 395

E-mail: dominka.tadic@gradst.hr

 

Nastavna djelatnost

Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo:
  • Nacrtna geometrija (vj)
  • Primijenjena geometrija (vj)
Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo:
  • Nacrtna geometrija (vj)
Sveučilišni prijediplomski studij Arhitektura i urbanizam:
  • Osnove projiciranja I (vj)
Sveučilišni prijediplomski studij Geodezija i geoinformatika:
  • Računalna geometrija (vj)
Konzultacije:

Srijedom, od 14 do 15h, kabinet C-204 i četvrtkom od 10 do 11h, kabinet C-204.

Ostalo