Adresar/imenik


Pretraživanje adresara

Kategorija
Ime
Prezime
Funkcija


  

Marina Peko Marina Peko

Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

Katedra za geodeziju i geoinformatiku


Department of Geodesy and geoinformatics


Zgrada-kat, ured: , B 1 Building-floor, office: , B 1

Telefon: 021/303-333, Fax: 021/465 117

, Fax: +385 21 465 117

Dogodila se pogreška. Pogreška: Adresar/Imenik je trenutno nedostupan.