Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - Opći smjer

 

Voditelj smjera: prof. dr. sc. Dražen Cvitanić


Kompetencije

Završetkom studijskog programa i stjecanjem kvalifikacije student/ica je osposobljen/a za:

 • projektiranje i proračun srednje složenih betonskih konstrukcija
 • ocjenu dinamičkih svojstava i proračun srednje složenih konstrukcija na potres
 • projektiranje i proračun srednje složenih geotehničkih građevina
 • projektiranje gornjeg ustroja cestovnih i tračničkih prometnica
 • projektiranje hidrotehničkih objekata te vodovodnih, kanalizacijskih i hidroenergijskih sustava
 • formuliranje jednadžbi matematičke fizike na inženjerskim zadaćama, te njihovo rješavanje u zatvorenom obliku ili numeričkim metodama
 • proračun kapaciteta i razine usluge elemenata cestovnih prometnica i projektiranje raskrižja
 • izradu proračuna za rješavanje problema iz vodnog gospodarstva, vodoprivrednih sustava i sustava upravljanja vodama
 • rješavanje problema otjecanja na slivu, vrednovanje komponenti otjecanja i bilance voda, primjenu matematičko-statističkih metoda za rješavanje inženjersko-hidroloških problema
 • projektiranje i proračun složenih geotehničkih građevina te određivanje svojstava stijena
 • oblikovanje i dimenzioniranje pomorskih građevina u priobalnom moru
 • primjena tehnika sustavne analize, matematičkog modeliranja i operacijskih istraživanja u građevinarstvu
 • planiranje iskorištenja vodnih snaga, upravljanje i projektiranje energetskih objekata
 • procjenu proizvodnje temeljem standardnih pokazatelja, procjenu tvrtke temeljem bilance i ocjenu investicijskih pothvata

Osim nabrojanih, student/ica stječe i dodatne kompetencije ovisno o položenim izbornim predmetima tijekom studija.

Izvedbeni plan


Napomena:

Tablica prikazuje podatke za tekući i prethodni semestar. Detaljni izvedbeni plan koji sadrži detaljan opis svih predmeta (sadržaj, način izvođenja, način provjere znanja) možete preuzeti odabirom odgovarajućeg dokumenta s popisa u desnom stupcu.
 

Nositelj Predmet Kod Satnica ECTS
I. semestar
S. Ivelić Bradanović Primijenjena matematika GAB701 30+30 5,0
J. Radnić, A. Harapin Betonske konstrukcije I GAE701 30+30 5,0
Ž. Nikolić Dinamika konstrukcija i potresno inženjerstvo GAO701 30+15 4,0
P. Miščević, G. Vlastelica Geotehničko inženjerstvo GAG703 30+30 5,0
D. Bojanić Hidraulika GAH701 45+30 6,0
D. Breški, D. Cvitanić Gornji ustroj prometnica GAF701 30+30 5,0
II. semestar
I. Andrić Hidrotehnički sustavi GAJ701 30+30 5,0
V. Denić-Jukić, D. Jukić Inženjerska hidrologija GAI701 30+30 5,0
V. Srzić Obalno inženjerstvo GAK701 30+30 5,0
D. Breški, D. Cvitanić Prometna tehnika GAF702 30+30 5,0
P. Miščević Mehanika stijena GAG701 30+30 5,0
S. Knezić Operacijska istraživanja u građevinarstvu GAL701 30+30 5,0
III. semestar
R. Andričević Iskorištenje vodnih snaga GAK801 30+30 5,0
N. Jajac Poslovanje i investicije u građevinarstvu GAL702 30+30 5,0
  Izborni predmeti – dogovor s mentorom     15,0
  Izborni predmeti – slobodan izbor     5,0
IV. semestar
  Diplomski rad GAX801   30,0

 

Izborni predmeti (za sve smjerove)

Popis svih izbornih predmeta možete preuzeti ovdje (PDF-dokument).

Tablica prikazuje izborne predmete koji su se održavali u akademskim godinama 2015./16. i 2016./17.
 

Nositelj Predmet Kod Satnica ECTS
D. Cvitanić Cestovna čvorišta GAF801 30+30 5,0
D. Breški, I. Škarica Engleski jezik GAA003 30+30 5,0
B. Trogrlić Fizika zgrade GAO706 30+30 5,0
I. Andrić Gospodarenje komunalnim krutim otpadom GAJ703 30+30 5,0
D. Cvitanić Gradske prometne površine GAF802 30+30 5,0
S. Juradin Građevinski materijali II GAN701 30+30 5,0
D. Jukić Hidrologija krša GAI703 45+30 5,5
H. Gotovac Hidrotehničke građevine GAK201 30+30 5,0
J. Radnić Izvođenje građevinskih konstrukcija GAE706 30+30 5,0
B. Gotovac Konstrukcije povijesnih građevina GAD703 30+30 5,0
A. Harapin, M. Galić Kućne instalacije GAM701 30+30 5,0
V. Srzić Luke i pomorske građevine GAK202 30+30 5,0
N. Jajac Management u građevinarstvu GAL703 45+15 5,0
D. Jukić Modeliranje kakvoće površinskih voda GAI706 30+30 5,0
J. Radnić, A. Harapin Numeričko modeliranje betonskih konstrukcija GAE803 30+30 5,0
I. Boko, N. Torić Posebne drvene konstrukcije GAP704 30+30 5,0
T. Duplančić-Leder Primjena GIS-a u upravljanju vodnim resursima GAF002 30+30 5,0
R. Andričević Primjena stohastičkih metoda GAK803 30+30 5,0
B. Trogrlić, A. Harapin Projektiranje konstrukcija računalom GAO705 30+30 5,0
N. Štambuk Cvitanović, P. Miščević Složeno temeljenje GAG802 30+30 5,0
N. Grgić, V. Divić Spregnute konstrukcije GAE705 30+30 5,0
S. Knezić Sustavi odlučivanja u građevinarstvu GAL704 45+15 5,0
M. Smilović Zulim, N. Torić Trajnost konstrukcija GAE802 30+30 5,0
B. Gotovac Tuneli i podzemne građevine GAD704 30+30 5,0
S. Knezić Upravljanje projektima GAL705 45+15 5,0
V. Denić Jukić Urbana hidrologija GAI705 30+30 5,0
P. Miščević Zemljani radovi GAG702 30+30 5,0