Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - smjer Konstrukcije

 

Voditelj smjera: prof. dr. sc. Domagoj Matešan


Kompetencije

Završetkom studijskog programa i stjecanjem kvalifikacije student/ica je osposobljen/a za:

 • projektiranje i proračun srednje složenih betonskih konstrukcija
 • ocjenu dinamičkih svojstava i proračun srednje složenih konstrukcija na potres
 • projektiranje i proračun srednje složenih geotehničkih građevina
 • formuliranje jednadžbi matematičke fizike na inženjerskim zadaćama, te njihovo rješavanje u zatvorenom obliku ili numeričkim metodama
 • projektiranje i proračun srednje složenih metalnih konstrukcija
 • rješavanje problema stabilnosti građevinskih konstrukcija
 • projektiranje i proračun složenih armirano-betonskih konstrukcija
 • projektiranje i proračun složenih metalnih konstrukcija
 • ocjenu pouzdanosti nosivih konstrukcija suvremenim probabilističkim metodama
 • projektiranje i proračun prednapetih betonskih konstrukcija
 • projektiranje i proračun zidanih konstrukcija
 • procjenu proizvodnje temeljem standardnih pokazatelja, procjenu tvrtke temeljem bilance i ocjenu investicijskih pothvata
 • projektiranje i proračun složenih betonskih mostova
 • projektiranje i proračun složenih metalnih mostova

Osim nabrojanih, student/ica stječe i dodatne kompetencije ovisno o položenim izbornim predmetima tijekom studija.

Izvedbeni plan


Napomena:

Tablica prikazuje podatke za tekući i prethodni semestar. Detaljni izvedbeni plan koji sadrži detaljan opis svih predmeta (sadržaj, način izvođenja, način provjere znanja) možete preuzeti odabirom odgovarajućeg dokumenta s popisa u desnom stupcu.
 

Nositelj Predmet Kod Satnica ECTS
I. semestar
S. Ivelić Bradanović Primijenjena matematika GAB701 30+30 5,0
J. Radnić, A. Harapin Betonske konstrukcije I GAE701 30+30 5,0
Ž. Nikolić Dinamika konstrukcija i potresno inženjerstvo GAO701 30+15 4,0
P. Miščević, G. Vlastelica Geotehničko inženjerstvo GAG703 30+30 5,0
A. Munjiza Stabilnost i optimizacija konstrukcija GAO702 54+06 5,0
I. Boko Metalne konstrukcije I GAP701 45+30 6,0
II. semestar
J. Radnić, B. Trogrlić Zidane konstrukcije GAE702 30+30 5,0
J. Radnić, D. Matešan Prednapeti beton GAE703 30+30 5,0
J. Radnić, A. Harapin Betonske konstrukcije II GAE704 30+30 5,0
I. Boko Metalne konstrukcije II GAP702 30+30 5,0
V. Divić Pouzdanost konstrukcija GAP703 30+30 5,0
  Izborni predmet     5,0
III. semestar
N. Jajac Poslovanje i investicije u građevinarstvu GAL702 30+30 5,0
D. Matešan Betonski mostovi GAE801 30+30 5,0
I. Boko, V. Divić Metalni mostovi GAP801 30+30 5,0
  Izborni predmeti - dogovor s mentorom     15,0
IV. semestar
  Diplomski rad GAX801   30,0

 

Izborni predmeti (za sve smjerove)

Popis svih izbornih predmeta možete preuzeti ovdje (PDF-dokument).

Tablica prikazuje izborne predmete koji su se održavali u akademskim godinama 2015./16. i 2016./17.
 

Nositelj Predmet Kod Satnica ECTS
D. Cvitanić Cestovna čvorišta GAF801 30+30 5,0
D. Breški, I. Škarica Engleski jezik GAA003 30+30 5,0
B. Trogrlić Fizika zgrade GAO706 30+30 5,0
I. Andrić Gospodarenje komunalnim krutim otpadom GAJ703 30+30 5,0
D. Cvitanić Gradske prometne površine GAF802 30+30 5,0
S. Juradin Građevinski materijali II GAN701 30+30 5,0
D. Jukić Hidrologija krša GAI703 45+30 5,5
H. Gotovac Hidrotehničke građevine GAK201 30+30 5,0
J. Radnić Izvođenje građevinskih konstrukcija GAE706 30+30 5,0
B. Gotovac Konstrukcije povijesnih građevina GAD703 30+30 5,0
A. Harapin, M. Galić Kućne instalacije GAM701 30+30 5,0
V. Srzić Luke i pomorske građevine GAK202 30+30 5,0
N. Jajac Management u građevinarstvu GAL703 45+15 5,0
D. Jukić Modeliranje kakvoće površinskih voda GAI706 30+30 5,0
J. Radnić, A. Harapin Numeričko modeliranje betonskih konstrukcija GAE803 30+30 5,0
I. Boko, N. Torić Posebne drvene konstrukcije GAP704 30+30 5,0
T. Duplančić-Leder Primjena GIS-a u upravljanju vodnim resursima GAF002 30+30 5,0
R. Andričević Primjena stohastičkih metoda GAK803 30+30 5,0
B. Trogrlić, A. Harapin Projektiranje konstrukcija računalom GAO705 30+30 5,0
N. Štambuk Cvitanović, P. Miščević Složeno temeljenje GAG802 30+30 5,0
N. Grgić, V. Divić Spregnute konstrukcije GAE705 30+30 5,0
S. Knezić Sustavi odlučivanja u građevinarstvu GAL704 45+15 5,0
M. Smilović Zulim, N. Torić Trajnost konstrukcija GAE802 30+30 5,0
B. Gotovac Tuneli i podzemne građevine GAD704 30+30 5,0
S. Knezić Upravljanje projektima GAL705 45+15 5,0
V. Denić.Jukić Urbana hidrologija GAI705 30+30 5,0
P. Miščević Zemljani radovi GAG702 30+30 5,0