Fizika


Predavanja: doc. dr. sc. Nenad Leder

Vježbe: mr. sc. Frano Matić

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

Savladavanje osnovnih pojmova opće fizike i osnova geofizike s naglaskom na njihovoj primjeni u svakodnevnim zadacima geodezije i geoinformatike.