Osnove statistike


Predavanja: izv. prof. dr. sc. Jelena Sedlar, povjera: mr. sc. Slobodan Pavasović, viši predavač

Vježbe: mr. sc. Slobodan Pavasović, viši predavač
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Opisati pojam slučajnog događaja, prostor događaja i vjerojatnostni prostor
  • Prezentirati diskretne i kontinuirane distribucije vjerojatnosti, karakteristične vrijednosti i funkcije slučajnih varijabli, te osnovne primjere distribucija
  • Prezentirati distribucije vjerojatnosti dvodimenzionalne slučajne varijable, marginalne i uvjetne distribucije, korelaciju i regresiju
  • Obraditi statističke podatke kroz frekvencije, uzoračku funkciju distribucije i procjene nepoznatih parametara
  • Definirati procjenitelje parametara, njihove distribucije, intervale povjerenja i testirati hipoteze o parametrima
  • Testirati hipoteze o distribucijama, hikvadrat i KS test
  • Utvrditi, na osnovu uzorka, korelaciju i regresiju između slučajnih varijabli.
 

Oznaka predmeta:ECTS bodovi:Predavanja:Vježbe:Semestar:


 
GAB036430 sati15 satiII.
Predavanja i vježbe:Soba:Telefon: e-mail:
doc. dr. sc. Slavica Ivelić BradanovićA305303-319ime.prezime@gradst.hr
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OBAVIJEST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Ocjenjivanje
 

Nastavni materijali - predavanja (PDF)
 
Nastavni materijali - vježbe (PDF)