O Knjižnici

 

KONTAKT

RADNO VRIJEME

OSOBLJE KNJIŽNICE

DOKUMENTI KNJIŽNICE

KNJIŽNIČNI FOND

PROSTOR KNJIŽNICE

RAČUNALNA OPREMA

POVIJEST KNJIŽNICE

GALERIJA SLIKA

 

KONTAKT

 

Adresa:

SVEUČILIŠTE U SPLITU

FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

- KNJIŽNICA -

MATICE HRVATSKE 15

21000 SPLIT

HRVATSKA


Telefoni:

 

+385 21 303 309

+385 21 303 389


E-mail adresa:

biblioteka@gradst.hr


RADNO VRIJEME

 

ponedjeljak - petak

čitaonica     8:00 - 16:00 sati

posudba     8:00 - 16:00 sati

 

OSOBLJE KNJIŽNICE

 

Voditeljica Knjižnice:

Dijana Erceg, dipl. ing. građ., dipl. knjiž.

Tel.: +385 21 303 309

dijana.erceg@gradst.hr

 

Dipl. knjižničar:

Nikolina Škorić, prof., dipl. knjiž.

Tel.: +385 21 303 389

nikolina.skoric@gradst.hr

 

 

DOKUMENTI KNJIŽNICE

 


 

KNJIŽNIČNI FOND

 

Fond knjižnice pokriva područja građevinarstva, arhitekture i urbanizma, geodezije, geologije, matematike, fizike i drugih područja koja se predaju i istražuju na Fakultetu, referentnu zbirku, doktorske i magistarske radnje obranjene na Fakultetu te diplomske i završne radove studenata.

U fond su uključeni udžbenici i priručnici propisani nastavnim planovima i programima koji se nabavljaju u više primjeraka.

U svom fondu knjižnica ima:

  • 605 naslova časopisa (229 domaćih, 376 stranih), od toga 99 naslova tekućih časopisa (sveukupno oko 6050 svezaka),
  • 6103 naslova udžbenika, priručnika, stručne i znanstvene literature,
  • 664 naslova standarda iz područja građevinarstva (HRN, EN, IEC, ISO, BS, DIN, ASTM),
  • 120 naslova doktorskih disertacija i magistarskih radova,
  • 200 naslova referentne zbirke (enciklopedije: tehnička, pomorska, opća, The New Encyclop. Britannica, The World Book Encyclop. u tiskanom izdanju i na CD-ROM-ovima, enc. hrvatske umjetnosti, atlasi, rječnici, priručnici, leksikoni),
  • 1752 naslova diplomskih i završnih radova,
  • 144 naslova elektroničke građe (CD i DVD). 

Cjelokupni fond knjižnice iznosi 21283 jedinica knjižnične građe, od kojih najveću vrijednost predstavljaju stručne knjige i časopisi na hrvatskom, engleskom, njemačkom i drugim jezicima iz područja građevinarstva, arhitekture i urbanizma.

 

 

PROSTOR KNJIŽNICE

 

Knjižnični prostor se sastoji iz dva dijela: knjižnice u prizemlju i spremišta u podrumu zgrade C Fakulteta.

Knjižnica, koja je smještena u sjeverozapadnom dijelu zgrade C Fakulteta, sastoji se od čitaonice s 48 korisničkih mjesta, radnog prostora za djelatnice, te prostora s regalima i ormarima gdje je smještena knjižnična građa, ukupne površine od 175 m2. Čitaonica je od ostalog prostora odijeljena pultom za kojim se obavlja posudba, informacijska djelatnost s korisnicima i drugo.

U sjeveroistočnom uglu knjižnice smješten je lift kojim se silazi u podrum zgrade C gdje se nalazi spremište knjižnice. Ovaj lift je predviđen isključivo za potrebe knjižnice te omogućuje brz i nesmetan pristup djelatnicama do knjižnične građe smještene u spremištu. Spremište, ukupne površine od 67 m2, opremljeno je regalima i ormarima.

 

 

RAČUNALNA OPREMA I KNJIŽNIČNI PROGRAM

 

Knjižnica raspolaže sa:

  • 10 računala (od toga 6 u čitaonici za korisnike, 2 na pultu za pretraživanje, a 2 za djelatnice),
  • 1 štampač/skener (crno-bijelo tiskanje).
Knjižnica je 2009. godine implementirala knjižnični program MetelWin koji omogućuje računalnu katalogizaciju, inventarizaciju i digitalizaciju knjižnične građe, evidenciju članova te posudbu, kao i obavljanje revizije i otpisa.

 

 

POVIJEST KNJIŽNICE

 

Knjižnica Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, djeluje od 1. siječnja, 1977. godine. Započela je s radom kao knjižnica u sastavu radne organizacije Građevinski institut Zagreb, Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Splitu. Početni knjižnični fond iznosio je 860 svezaka udžbeničke literature. Osnovna zadaća knjižnice bila je pomaganje studentima u njihovom učenju i radu, a također i nastavnom i stručnom osoblju, kao i vanjskim suradnicima Fakulteta i Instituta.

Nakon razdvajanja Fakulteta i Instituta u lipnju 1991. godine, knjižnica djeluje kao Knjižnica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. U akademskoj godini 2003./04. Fakultet otvara studij arhitekture, a u akademskoj godini 2010./11. studij geodezije i geoinformatike te 1.6.2011. službeno mijenja naziv u Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, a u skladu s tim i knjižnica. U studenom 2006. godine knjižnica je iz starog prostora u zgradi A Fakulteta, u kojem je bila smještena od svog osnutka, preseljena u novi prostor u zgradi C Fakulteta.

Tijekom više od 30 godina svog djelovanja, knjižnica je sakupila vrijednu udžbeničku, znanstvenu i stručnu literaturu te je njezin fond, od početnih nekoliko stotina, narastao na preko 21000 jedinica knjižnične građe. 

 

  

Zadnja promjena: 29.11.2022.

Stranica objavljena: 4.5.2010.
Webmaster: Nikolina Škorić i Dijana Erceg

   

Galerija slika