Sveučilišni diplomski studij Arhitektura i urbanizam

Upisna kvota za sveučilišni diplomski studij Arhitektura i urbanizam u akademskoj 2024./2025. godini je 35 studenata.


Uvjeti za upis na sveučilišni diplomski studij Arhitektura i urbanizam (2024./2025.)

Sveučilišni Diplomski studij Arhitektura i urbanizam može upisati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i ostvarila 180 ECTS bodova.

 

Obavijest o roku za prijavu kandidata u prvoj fazi postupka za upis na SDSAU u akad. god. 2023./2024.

 

Formular 1 - Zamolba za upis na SDSAU u akad. god. 2023./2024.


Pravilnik o protokolu i kriterijima upisa na diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam FGAG u Splitu

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o protokolu i kriterijima upisa na diplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam FGAG u Splitu