Izvođenje građevinskih konstrukcija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Planirati, organizirati i upravljati izgradnjom
  • Organizirati gradilište
  • Postaviti i razraditi tehnologiju građenja
  • Izvoditi sve objekte visokogradnje
  • Izvoditi brane, obalne konstrukcije, pomorske gradnje, temeljne građevine, usjeke i nasipe
  • Izvoditi mostove.