Trajnost konstrukcija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Analizirati glavne faktore koji utječu na trajnost konstrukcija
  • Dijagnosticirati stanja svih vrsta konstrukcija sa stanovišta trajnosti
  • Postaviti koncepcijska rješenja svih vrsta konstrukcija u agresivnom okolišu
  • Kreirati detalje klasično armiranih, prednapetih i zidanih konstrukcija u agresivnom okolišu
  • Kreirati detalje čeličnih i drvenih konstrukcija u agresivnom okolišu.