Betonske konstrukcije II

  
Predavanja: izv. prof. dr. sc. Nikola Grgić

Vježbe: doc. dr. sc. Marija Smilović Zulim, doc. dr. sc. Marina Sunara, dr. sc. Ante Buzov

 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Razumijevanje pravila struke i korištenje važećih propisa i normi
  • Dimenzioniranje armiranobetonskih elemenata na čisto savijanje ina ekscentričnu uzdužnu silu prema GSN
  • Dimenzioniranje armiranobetonskih elemenata na poprečnu silu i torziju prema GSN
  • Provjeru širine pukotina jednostavnih armiranobetonskih elemenata
  • Dimenzioniranje vitkih tlačnih elemenata na savijanje oko jedne osi
  • Proračunavanje jednostavnih armiranobetonskih ploča i greda
  • Kreiranje armature jednostavnih armiranobetonskih ploča,greda,stupova i zidova
  • Razumijevanje osnova izvođenja jednostavnijih armiranobetonskih i prednapetih  konstrukcija.