Betonske konstrukcije II

  
Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • koristiti važeće propise i norme,

  • Dimenzionirati armiranobetonskih elemenata na čisto savijanje i na ekscentričnu uzdužnu silu prema GSN,
  • Dimenzionirati armiranobetonskih elemenata na poprečnu silu i torziju prema GSN,
  • Provjeriti širinu pukotina jednostavnih armiranobetonskih elemenata,
  • Dimenzionirati vitkih tlačnih elemenata na savijanje oko jedne osi,
  • Proračunati jednostavnih armiranobetonskih ploča i greda,
  • Kreirati armature jednostavnih armiranobetonskih ploča, greda, stupova i zidova,
  • izvoditi jednostavnije armiranobetonske i prednapete konstrukcije.