Kućne instalacije


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

 • Projektirati stanski razvod kanalizacije
 • Proračunati kućnu kanalizacijsku mrežu
 • Projektirati i proračunati oborinsku kanalizaciju
 • Projektirati temeljni razvod kanalizacije s pripadajućim priključkom
 • Projektirati stanski razvod vodovoda
 • Proračunati kućnu vodovodnu mrežu
 • Projektirati temeljni razvod vodovoda s priključkom na glavni dovod vode
 • Izraditi tehnički opis i troškovnik
 • Protumačiti osnovne elemente električnih instalacija
 • Protumačiti osnovne elemente strojarskih instalacija.
 • Poznavati osnovne elemente strojarskih instalacija.